menu menu menu

Služby

DERATIZACE
 • opatření,která vedou k hubení nebo regulaci výskytu škodlivých hlodavců,zejména však myší a potkanů. Deratizační nástrahy jsou pokládány na podložky a za 1 kg nástrahy účtujeme 250,-Kč.Cenová kalkulace obsahuje-průzkum objektu,vlastní položení nástrahy,odklizení a odvoz uhynulých hlodavců.Deratizační nástrahy na hlodavce jsou používány jak v komunální,tak i obchodní sféře.
 • používané přípravky:TALON-H,BARAKI Z,PG, LANIRÁT Z,PG.
DEZINSEKCE
 • hubení hmyzu a ostatních členovců.Jedná se o různé druhy:roztoč,klíště,čmelík,cvrček apod., dále hmyzu:rus,šváb,veš,štěnice,mravenec,mol,komár,moucha,blecha apod.Hubení je prováděno chemickým postřikem,jak v komunální,tak i obchodní sféře.Chemické přípravky jsou používány ve 2% nebo 4% roztoku, dle stupně zamoření objektu a druhu škodlivého hmyzu.Cena za 10 litrů účinného roztoku činí 650,-Kč,což je jedna náplň pumpy.
 • používané přípravky:BANDIT 40 WP,AGUAPY,VECTRON 20 WP,DEMON 40WP,EMPIRE 20CS,K-OTRINE WP,DIACAP 300CS,ACTELLIC-25EC,RESLIN.
 • požerové návnady:LAFAREX N,FARATEX TRIO, a další.
DEZINFEKCE
 • ničení zdraví škodlivých mikroorganismů,které je prováděno chemickým postřikem,převážně v bytových jednotkách.Cílem dezinfekce je,aby na předmětech,nebo v prostředí nebyly škodlivé mikroorganismy,které by mohly způsobit onemocnění vnímavého jedince.Cena za 10 litrů účinného roztoku činí 650,-Kč,což je jedna náplň pumpy.
 • používané přípravky:CHLORAMIN B,BS,LYSOFORMIN,VIRKON.
VYKLIZENÍ
Naše firma DDD se rovněž specializuje na vyklízecí práce :

vyklizení půdních prostor :
 • Provádíme vyklizování půdních prostor od holubů,holubího trusu a netříděného odpadu,
 • kde v prvé řadě provedeme bezplatnou prohlídku půdy a na základě této prohlídky Vám provedeme předběžnou cenovou kalkulaci.Vzhledem ke skutečnosti,že tato práce je z hygienických a epidemiologických důvodů nebezpečná,provádíme nejdříve postřik celého půdního prostoru účinnými dezinfekčními a dezinsekčními přípravky.Po provedení vyklizení prostoru(včetně seškrábání holubího trusu) provedeme opětovný dezinfekční a dezinsekční postřik. vyklizení sklepních a ostatních prostor :
  • (sklepy,dvory,zahrady,nebytové prostory)
  • Při této práci rovněž provedeme bezplatnou prohlídku a předběžnou cenovou kalkulaci.Po vyklizení,případně provedeme dezinfekci nebo deratizaci. CENOVÁ KALKULACE PRO VYKLIZECÍ PRÁCE:
   • cena za provedení práce je odvozena počtem podlaží,objemu a tonáži vyklizovaných věcí a zda se jedná o rizikové prostředí.Vše záleží jen na dohodě.


© WebCzech.cz